طراحی,مهندسی,تامین تجهیزات,نصب و راه اندازی تجهیزات برقی 

 تأمین و کنترل انرژی در صنایع مهمترین بخش از تأسیس و بهره برداری از یک واحد صنعتی است. نکات بسیاری در این بخش وجود دارد که توجه به آنها می تواند تا سالها بهره دهی از سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی را تضمین کند. همچنین پیچیدگی فرآیند و ماشین آلات تولیدی دقت و ظرافت های خاصی را در تأمین انرژی و کنترل دقیق آن را طلب می کنند.

   برق اصلی ترین منبع تأمین انرژی در صنایع است، و توانه کار در این حوزه از تجربه و توانایی بالایی برخوردار است. توانه کار در این زمینه می تواند مشاور و مجری خدمات گوناگونی باشد از قبیل:

طراحی پایه شامل تهیه فهرست مصارف الکتریکی، تهیه نقشه های تک خطی برق ، مشخصات فنی، نقشه های کنترل و حفاظت.

طراحی تفضیلی شامل تهیه نقشه های اسکماتیک، فهرست مقادیر، فهرست و جدول ترمینالها و نقشه های نمای بیرونی تابلوها.

                            

                                      ساخت و تأمین تجهیزات شامل :

  LV-MVپانلهای ولتاژ    

تجهیزات برق اضطراری و استابلایزرهای تک فاز و سه فاز صنعتی

تابلوهای کنترل و حفاظت

موتورها و درایو تغییر دور

    شبکه زمین و صاعقه گیر

 MCC، PCC، Capacitor Bank

               سیستمهای فشار ضعیف (تلفن ، مدار بسته، کنترل تردد، اعلام حریق، شبکه )

 

               مديريت پيمان، نظارت عالي و نظارت مقيم

    

                اجراي پيمان، نصب ،تست و راه اندازي