ابزار دقیق :     

    واحدهای صنعتی نوین را نمی توان بدون تجهیزات اندازه گیری و کنترل پیشرفته تصور کرد. اتوماسیون صنعتی و کنترل دقیق فرآیند تولید، مواد اولیه، انرژی و در نهایت محصول تولید شده بدون حضور وسایلی که آنها را ابزار دقیق می نامیم در عمل غیر ممکن است. از سوی دیگر انتخاب، نصب و بکارگیری این تجهیزات کاری است که دانش و تجربه زیادی را طلب می کند. توانه کار در این زمینه منشأ خدمات زیر باشد:

 مشاوره و طراحی، تأمین تجهیزات پروژه، نصب و تست کالیبراسیون و راه اندازي:

ترانسميتر فشار

فشار سنج

ترانسميتر اختلاف فشار

فشار سنج دقيق

ديافراگم

كنترلر فشار

فلو سوئيچ

فلومتر

لول سوئيچ

نشان دهنده ي سطح

ترموكوپل و لوازم جانبي

ترمو متر

شير كنترل

رگلاتور

دستگاه كاليبراتور فشار

تجهيزات كاليبراسيون

پمپ هاي دستي كاليبراسيون

پمپ هاي فشار و خلاء

ثبات

 

مبدل جريان به فشار

  

ليست برخي  مشتريان و اقلام ابزار دقيق تحويل شده

ROW CLIENT DEVICES MFR
1 Nigc illam Digital Level Indicator Muller Industries(Germany)
2 West Oil & Gas Gas Regulator Fisher(USA)
3 Oil Refinery BandarAbass Go proximity Switch Topworx(USA)
4 Chemical Industrila of iran pressure Transmitter Rosemount(USA)
5 NIGC Khangiran Controller Card Gent by Honeywell(USA)
6 NIGC Khangiran Chasis 7 Slot Rack Allen Bradley(USA)
7 West Oil & Gas Flow Transmitter Honeywell(USA)
8 NIGC Khangiran Programmable Logic Controler Allen Bradley(USA)
9 Oil Refinery Shazand Isolator barrier MTL(UK)
10 NIGC Khangiran Vibration Monitor System Bentley Nevada(USA)
11 Oil Refinery BandarAbass Solenoid Valve Atos(ITALY)
12 West Oil & Gas Pressure Measurement Endress Hauser(GERMANY)
13 NIGC Khangiran Level Transmitter Vega(GERMANY)
14 NIGC Khangiran Programmable Logic Controler Allen Bradley(USA)
15 Oil Refinery BandarAbass DCS-3000 CARD Honeywell(USA)