توانه كار  طراحي - برنامه نويسي و راه اندازي سيستم اتوماسيون  كارخانه هاي  مختلفي را انجام داده است:

 • آرد زر كرج ،آرد البزر،آرد ورامين، آرد مريانج همدان ،آرد رضا قوچان، آرد تك كرج،

 •  آرد كنگان زاهدان ،آرد آسيابان بندر عباس ، خباز آرد  شيراز ، آرد خوزستان

     سيستم كنترل كارخانه آرد مشتمل بر يك مجموعه  s7-416  زيمنس و كارتهاي ورودي/ خورجي BECKHOFF ميباشد

و حدودا داراي 3000 الي 4500 تگ ميباشد.

سيستم كنترل قسمتهاي مختلف كارخانه را پوشش ميدهد:

 • پيش بوجاري

 • كته و سيلوهاي گندم

 •  بوجاري

 • نم زن(خواب) يك و دو

 • آْسياب

 • انتقال آرد

 • انتقال سبوس و دانه مرغي

 • آسياب چكشي

 • سيلوهاي آرد و سبوس و ضايعات

 • اختلاط آرد

 • كيسه گيري

 • باسكولهاي آرد

            امكانات سيستم:

 • كنترل خطوط توليد توسط يك يا چند دستگاه كامپيوتر

 • استفاده از تكنولوژي روز دنيا و مطمين تر از مشابه خارجي

 • طراحي زيبا و ساده صفحات HMI

 • ثبت كليه وقايع و خطا ها

 • كنترل امار توليد توسط قرايت باسكولها و فلو بالانسر ها و كنترلر والسها

 • ارايه ساعت كاركرد موتورها جهت  تعميرات و نگهداري

 • قابليت اتصال به سيستم تعميرات و نگهداري تبادل اطلاعات

 • آموزش

 • خدمات دوره اي و سرويس از طريق اينترنت

بوجاري و نم

آرد رساني زرماكارون

آسياب

سيلوهاي آرد

انتقال آرد

اتاق برق