مدیریت هوشمند ساختمان:

در یک ساختمان هوشمند با امکانات بوجود آمده می توان در هر زمان میزان مصرف انرژی بر پایه مصرف انرژی سوخت و برق را بدست آورد و از آن در برای کاهش مصرف انرژی و  بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ( مبحث نوزدهم- مقررات ملی ساختمان ) بهره برد.

در ساختمان هوشمند بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و بطور غیر ارادی انجام می دهند توسط سیستمهای هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینهء نیروی انسانی می گردد. با بکارگیری انواع و اقسام سنسورهای حسی در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک شبکه و سیستم واحد می توان بطور دائمی و بلادرنگ اطلاعات دما، فشار، رطوبت، دبی هوا، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن را در اختیار داشت و از آنها برای رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد.

  توانه کار در این زمینه نوین نیز با تيم مهندسي و اجرايي ماهر قادر به ارائه خدمات متنوعی است. خدماتی از قبیل:
  • طراحي، تهيه مدارك اجرايي و تهيه نرم افزار، مونتاژ تابلوهاي كنترلي و اجراي كامل سيستم مديريت هوشمند 
  • ارائه خدمات مهندسي مورد نياز برای اصلاح و تكميل سيستم
  • اجراي كامل سيستم مديريت هوشمند ساختمان در قالب يكپارچه شامل كليه امكانات و تسهيلات مورد نياز 
  • همکاری فنی و تأمین تجهیزات از شرکتهای معتبر اروپایی