ليست خدمات و سرويسهاي شرکت در سال 93
نحوه دانلود  و تنظيم  Teamviewer

 

اتوماسيون صنعتی

ابزاردقيق

تابلوهاي برق و كنترل

 
 

مخازن نفت

 

مبدل مونيتور هاي قديمي

ايزولاتور و برير

 

مبدل و تستر

اتوماسیون ساختمان

 

خودرو سازی

 

کارخانجات آرد

آب و فاضلاب

سطح سنج مخازن