توانه كار                                                                                                                     

مدیر عامل : آقای مهندس مجید آزادبخـت

mailto:   AZAD@TKG.IR

mailto:   INFO@TKG.IR

mobile:+98 912 179 6192

فروش و مناقصات:

mailto:    SALES@TKG.IR

 آدرس:          تهران خیابان دکتر بهشتی نرسیده به قایم مقام فراهانی شماره 402 واحد 28

تلفن : 88517223 - 88517224 -88732404

WWW.TKG.IR

 

 

اتوماسيون صنعتي

ابزاردقيق

تابلوهاي برق و كنترل

اتوماسيون ساختمان

ساخت بردهاي سفارشي